หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลวดหนามหีบเพลง

ผลิตและจัดจำหน่ายลวดหนามหีบเพลง ราคาส่งหน้าโรงงาน
ลวดหนามหีบเพลง Promotion พิเศษตั้งแต่ 20 ตุลาคม 53 - 20 พฤศจิกายน 53
รุ่น THAIASSET B26D คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดวงก่อนติดตั้ง = 670 มม.
- ขนาดวงหลังติดตั้งที่ความยาว 10 เมตร = 600 มม.
- ใบมีดขนาด 26 มม.

- แผ่นใบมีทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบกัลวาในซ์ หนา 0.5 มม.ปลอดสนิม
- ลวดเหล็กกล้าแกนกลางทำจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง หนา 2.5 มม.
ราคา Promotion
สั่งซื้อ 3 ขด (1 กล่อง) ราคา 1,100 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 6 ขด (2 กล่อง) ราคา 1,050 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 9 ขด (3 กล่อง) ราคา 1,000 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 12 ขดขึ้นไป (4 กล่องขึ้น) ราคา 950 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ


ลวดหนามหีบเพลง Promotion พิเศษตั้งแต่ 20 ตุลาคม 53 - 20 พฤศจิกายน 53
รุ่น THAIASSET B26D คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดวงก่อนติดตั้ง = 670 มม.
- ขนาดวงหลังติดตั้งที่ความยาว 10 เมตร = 600 มม.
- ใบมีดขนาด 26 มม.
- แผ่นใบมีทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบกัลวาในซ์ หนา 0.5 มม.ปลอดสนิม
- ลวดเหล็กกล้าแกนกลางทำจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง หนา 2.5 มม.
ราคา Promotion
สั่งซื้อ 3 ขด (1 กล่อง) ราคา 1,100 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 6 ขด (2 กล่อง) ราคา 1,050 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 9 ขด (3 กล่อง) ราคา 1,000 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 12 ขดขึ้นไป (4 กล่องขึ้น) ราคา 950 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯลวดหนามหีบเพลง Promotion พิเศษตั้งแต่ 20 ตุลาคม 53 - 20 พฤศจิกายน 53
รุ่น THAIASSET B26D คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดวงก่อนติดตั้ง = 670 มม.
- ขนาดวงหลังติดตั้งที่ความยาว 10 เมตร = 600 มม.
- ใบมีดขนาด 26 มม.
- แผ่นใบมีทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบกัลวาในซ์ หนา 0.5 มม.ปลอดสนิม
- ลวดเหล็กกล้าแกนกลางทำจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง หนา 2.5 มม.
ราคา Promotion
สั่งซื้อ 3 ขด (1 กล่อง) ราคา 1,100 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 6 ขด (2 กล่อง) ราคา 1,050 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 9 ขด (3 กล่อง) ราคา 1,000 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ
สั่งซื้อ 12 ขดขึ้นไป (4 กล่องขึ้น) ราคา 950 บาท(ไม่รวม vat) ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ